FoU-podden-logo

FoU-podden

Country Talk

FoU-Podden är FoU i Sörmlands podcast. Podden tar upp ämnen som berör socialtjänstens område och närliggande hälso- och sjukvård, exempelvis områdena barn och unga, äldre, missbruk och beroende, digitalisering och tjänstedesign. Vissa ämnen arbetar FoUiS själva med, andra inte. Du hittar FoU-podden där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com. Podden leds av Lena Stenbrink, som är kommunikatör på FoU i Sörmland. Mejla info@fou.sormland.se om du behöver transkribering av ett avsnitt som saknar det.

Location:

Sweden

Description:

FoU-Podden är FoU i Sörmlands podcast. Podden tar upp ämnen som berör socialtjänstens område och närliggande hälso- och sjukvård, exempelvis områdena barn och unga, äldre, missbruk och beroende, digitalisering och tjänstedesign. Vissa ämnen arbetar FoUiS själva med, andra inte. Du hittar FoU-podden där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com. Podden leds av Lena Stenbrink, som är kommunikatör på FoU i Sörmland. Mejla info@fou.sormland.se om du behöver transkribering av ett avsnitt som saknar det.

Language:

Swedish

Contact:

016-5414030


Episodes

91, Sörmlands fallpreventionsprogram - med målet att göra fallolyckor ovanliga

2/20/2024
Hur kan ett fall eller en fallolycka bli en ovanlig händelse? I Sörmland pågår ett arbete med att ta fram ett fallpreventionsprogram. Programmet som till stor del består av ett kunskapsstöd för evidensbaserat arbete är under utveckling och två verksamheter i kommunen och regionen kommer att vara med och testa det. En intressant fråga är hur kunskapsstödet kan användas i det förebyggande uppdrag som kommuner och regioner redan har. Fokus i diskussionen ligger på kunskapsanvändning och beteenden. Deltagare i avsnittet är Gunilla Avby, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, Camilla Thunborg, professor vid Stockholms universitet, Susanne Nygård, leg sjukgymnast och doktorand vid Högskolan Dalarna, och Marina Arkkukangas, FoU-chef. Du hittar transkribering och relevanta länkar på www.fou.sormland.se

Duration:00:33:59

90, Att motverka våldsutsatthet för personer med funktionsnedsättning

1/18/2024
Det här avsnittet spelades in mestadels under en dag om att motverka våldsutsatthet för personer med funktionsnedsättning, som genomfördes i november 2023. I podden intervjuar vi föreläsare från dagen och en av arrangörerna. Du får höra höra Aline Groh, Magnus Lindén och Therese Wappsell från Relationer som funkar , Maria Melin från Myndigheten för delaktighet samt Eva Sandborg och Vesna Suljkic från Eskilstuna kommun och i inledningen Lina Larsson från FoU i Sörmland. Relevanta länkar och transkribering hittar du på: www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:32:17

89, Liv och hälsa ung – hur mår Sörmlands unga?

12/19/2023
I det här avsnittet berättar Susann Ericsson, Katarina Gustafson och Ali Hassan om kartläggningen "Liv och hälsa ung" och om resultaten från 2023. Var tredje år svarar Sörmlands elever från åk 7, 9 och åk 2 på gymnasiet, samt elever på anpassad skola (ej träningsskola) i årskurs sju t o m gymnasiet, på enkäten. I det här avsnittet pratar vi bland annat om allmänt mående, trivsel, alkohol, narkotika och tobak, fysisk aktivitet och våld. Du hittar transkribering och relevanta länkar på: www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:39:53

88, Samtyckeslagstiftningen – att prata med unga om sex

11/19/2023
Det här avsnittet handlar om samtyckeslagstiftningen och ett projekt kring den. Ida de Luna Sjöholm, senior kammaråklagare med särskilt ansvar för ungdomsärenden, Hanna Bergström, strateg och projektledare på Region Sörmland och Lina Larsson, regional utvecklingsledare för RSS Kvinnofrid, berättar om lagstiftningen, om informationsprojektet kring den och om att prata med unga om sex. Du hittar transkribering och relevanta länkar på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden Rättelse: Debutåldern 10 år för att exponeras för porr, baseras på utsagor och beräkningar men det är vanligare att tala om 12 år, även om det förekommer att studier talar om 10-årsålder, med hänvisning till sid 20–21 i delrapport 1: https://www.barnombudsmannen.se/om-oss/regeringsuppdrag/kartlaggning-av-kunskap-om-pornografins-inverkan-pa-barn/

Duration:00:32:42

87, Tre våldstyper – Brottsförebyggande metodstöd

10/19/2023
Det här avsnittet spelades in under en dag som handlade om metodstöd kring tre våldstyper som kommit efter lite i det brottsförebyggande arbetet. Med i Podden är Carl Gynne från BRÅ, Petra Blom från Länsstyrelsen, Eva Sara Beckman, Regional Brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen och vår utvecklingsledare Lina Larsson. Du hittar relevanta länkar och transkribering på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:25:56

86, Vad gör socialtjänsten för barn och unga? - Insatskartläggning i Sörmland

9/19/2023
I det här avsnittet berättar Lina Larsson och Sanna Tiikkaja om sin kartläggning av socialtjänstens insatser inom området barn och unga. Bland annat pratar vi om hur de har arbetet, vad syftet med kartläggningen är och vad de hoppas att den ska få för positiva effekter. Du hittar relevanta länkar och en transkribering av avsnittet på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:27:52

85, Digitaliseringsstrategi i Sörmland

8/19/2023
I det här avsnittet berättar Johanna Bandmann, Katarina Forsberg och Carl Schultz om Sörmlands digitaliseringsstrategi som de har varit med och tagit fram. De berättar bland annat om vad den innehåller, varför den behövs, hur den ska användas och vem den är till för. Du hittar relevanta länkar, och en transkribering av avsnittet på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:42:49

84, Nära Vård - Projektet Slutrapportering

7/19/2023
I det här avsnittet deltar Cajsa Åkerholm och Karolina Ehnsiö, som har varit projektledare för projektet Nära vård i Sörmland under de två år det har pågått. De berättar bland annat om resultaten för de fyra projektmålen de har arbetat mot. Du hittar relevanta länkar och en transkribering av avsnittet på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:32:11

83, Kompetenscentrum mot våld i nära relation

6/19/2023
I det här avsnittet berättar Ann-Christine Nilsson, Karin Arnholm och Linn Burman från regionens kompetenscentrum mot våld i Sörmland om sitt arbete och om vad kompetenscentrums uppdrag är. Bland annat pratar vi om målgrupper, samverkan och bemötandet av våldsutsatta. Även Lina Larsson som jobbar med satsningen RSS Kvinnofrid är med i avsnittet. Hitta transkribering och relevanta länkar på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:33:55

82, Följeforskning för barnens bästa

5/20/2023
I det här avsnittet pratar Lisa Sundh, som är processledare för utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa, med forskningsledarna Osman Aytar och Lina Larsson som bedriver följeforskning kring utvecklingsarbetet. Bland annat berättar de om skillnaderna mellan följeforskning och mer traditionell forskning. Du hittar relevanta länkar och transkribering på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:29:03

81, Vad gör en doktorand för nära vård och omsorg?

4/19/2023
I det här avsnittet berättar doktoranden Karin Strömqvist Bååthe och två av hennes handledare Osman Aytar och Marina Arkkukangas om vad de gör och kommer att göra i doktorandprojektet kring Nära vård och omsorg i Sörmland. Om du exempelvis funderar på att bli doktorand får du i det här avsnittet en god insikt i vad det innebär. Hitta relevanta länkar och transkription på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:35:34

80, Sociala Robotar

3/19/2023
Vad är en social robot? Varför finns de? Och hur används de inom äldrevården? Det här är några frågor som besvaras i det här avsnittet av FoU-podden. Våra deltagare denna gång är forskarna Marcus Persson, David Redman och Anna Åkerberg. De berättar också om ett forskningsprojekt som handlar om sociala robotar , vårdpersonalens kompetens och om användandet av sociala robotar i verksamheten. Forskningsprojektet är finansierat av AFA försäkringar och är precis på väg att avslutas. Du hittar relevanta länkar och en transkribering av avsnittet på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:36:37

79, Forskardag - Nära Vård i Sörmland

3/1/2023
Det här avsnittet spelades in under den forskardag, med temat Nära vård i Sörmland, som vi genomförde den 9 februari 2023. I avsnittet får du höra korta intervjuer och ljudklipp med många av de deltagande föreläsarna; Mattias Damberg & Johnny Pellas, Micael Dahlén, Ulrika von Thiele Schwarz, Petri Olivius, Marina Arkkukangas, Karin Strömqvist Bååthe och Kitty Lassinantti och Anna-Lena Almqvist. Du hittar relevanta länkar och så småningom en transkribering på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:39:36

78, Yrkesresan - barn och unga

2/19/2023
Det här avsnittet handlar om Yrkesresan – en rikstäckande utbildningsinsats för nyanställda inom vård och omsorg. Med i avsnittet är Camilla Hesselbäck som är huvudansvarig för Yrkesresan i region Mälardalen (vad som ingår där berättar vi om i podden) och kursledarna Theres Zetterström, Elin svensson och Emma Norman. I podden får vi även höra vad några av deltagarna tycker om Yrkesresan och en av de första kurserna i den. Transkribering och länkar hittar du på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:32:24

77, Tillsammands för unga Vuxna

1/19/2023
I det här avsnittet berättar Andreas Dahlström och Maria Ulvenhag om utvecklingsarbetet Tillsammans för unga vuxna, som de är projektledare för. Det handlar om att genom bland annat samverkan förbättra vården för unga vuxna, 18-29 år, som mår dåligt. Läs mer och hitta transkribering på www.fou.sormland.se/materialpublierat/fou-podden

Duration:00:28:44

76, Beteendeaktivering - för att minska depression hos äldre

12/14/2022
Det här avsnittet handlar om Beteendeaktivering och om hur det använts för att minska depression hos äldre. Mattias Damberg, Johnny Pellas och Marina Arkkukangas berättar om ett lyckat pilotprojekt som genomförts och om en större multicenterstudie (Region Västmanland, Sörmland och Örebro), som handlar om psykologisk korttidsbehandling av mild till måttlig depression hos äldre i primärvården, som kommer att starta 2023. Hitta länkar och transkribering på ww.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden/

Duration:00:31:43

75 Safe Selfie Academy - arbete mot utsatthet på nätet

11/19/2022
Det här avsnittet handlar om Safe Selfie Academy som är ett arbete för att skydda barn och unga på nätet. Vi får också höra om Vingåkers arbete med detta. Med i det här avsnittet författare och föreläsare Caroline Engvall och Annette Jacobsson, som är kurator på ungdomsmottagningen i Vingåker, Linn Burman som är samordnare på kompetenscentrum mot våld i nära relationer och Lina Larsson som är utvecklingsledare för RSS-kvinnofrid. Relevanta länkar och transkribering hittar du på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Duration:00:31:55

74, Särskild Våldsutsatthet - Funktionshinder

11/3/2022
Den 14 oktober genomfördes dagen om Särskild våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. Under dagen deltog personal från vård och omsorg i Sörmland, bland annat från deltog personer från regionen psykosteamet, personer från Karsudden, division psykiatri och funktionshinder samt kompetenscentrum för våld. I de här avsnittet får vi höra föreläsarna och två av arrangörerna berätta om sitt arbete. Även klipp från föreläsningarna finns. >Mer information och så småningom en transkribering finns på https://www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden/

Duration:00:37:58

73, Nära Vård - Målbild och fokusområden

10/19/2022
I det här avsnittet berättar projektledarna för Nära vård i Sörmland, Karolina Ehnsiö och Cajsa Åkerholm, om arbetet det första projektåret. Bland annat pratar vi om målbilden, fokusområdena, en utbildning i tjänstedesign och vad som kommer att göras framöver.

Duration:00:33:00

72, Välfärdsteknik och digitaliseringsombud

9/19/2022
Det här avsnittet handlar om en kartläggning som har gjorts om välfärdsteknik blad personal inom funktionshinderområdet och hur resultatet har påverkat arbetet i en av de utvärderande enheterna i Eskilstuna. De har exempelvis infört funktionen digitaliseringsombud. Med i avsnittet är verksamhetsutvecklarna Mattias Kjellkvist och Sofia Karlsson, digitaliseringsombudet Rosmarie Runnkvist och FoUiS forskningsledare Anna Åkerberg. Hitta relevanta länkar och transkribering på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden/

Duration:00:30:20