SBS Polish - SBS po polsku-logo

SBS Polish - SBS po polsku

SBS (Australia)

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Location:

Sydney, NSW

Description:

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Language:

Polish

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

SBS News in Polish, 30 September 2022 - SBS News in Polish, 30 September 2022

9/30/2022
The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News - The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News

Duration:00:13:24

Wiadomości SBS, 30 września 2022

9/30/2022
Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Duration:00:12:52

Ukraina podsumowanie , 28 września 2022

9/27/2022
Ukraina podsumowanie , 28 września 2022

Duration:00:17:51

SBS News in Polish, 28 September 2022 - Wiadomości SBS, 28 września 2022

9/27/2022
The latest news from Australia and the world, by SBS Polish program. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Duration:00:13:19

Polish Museum and Archives in Australia banquet - Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza

9/17/2022
Lucyna Artymiuk, acting president of the Polish Museum and Archives in Australia, invites you to a charity banquet on the first anniversary of the death of Dr. Zdzisław Derwiński ... - Lucyna Artymiuk, pełniąca obowiązki prezesa Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, zaprasza na charytatywny bankiet w pierwszą rocznicę śmierci dr. Zdzisława Derwińskiego...

Duration:00:07:17

The situation in Ukraine - summary 18 September 2022 - Sytuacja w Ukrainie - podsumowanie 16 września 2022

9/17/2022
Current reports and information on the situation in Ukraine by SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji radia SBS.

Duration:00:03:30

SBS News in Polish, 18 September 2022 - Wiadomości - SBS News, 18 września 2022

9/17/2022
The latest news from Australia and the world, by SBS Polish program. - Wiadomości z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:11:52

SBS Flash News in Polish, 17 September 2022 - Wiadomości - SBS News Flash 17 września 2022

9/16/2022
Summary the most important news from Australia and the world by the SBS Polish. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:07:10

The situation in Ukraine - summary 16 September 2022 - Sytuacja w Ukrainie - podsumowanie 16 września 2022

9/16/2022
Current reports and information on the situation in Ukraine by SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji radia SBS.

Duration:00:02:35

SBS News in Polish, 16 September 2022 - Wiadomości - SBS News, 16 września 2022

9/16/2022
The latest news from Australia and the world, by SBS Polish program. - Wiadomości z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:14:24

History of the writing - Historia piśmiennictwa

9/11/2022
Pastor Roman Chalupka presents the lecture and the exhibition of various materials illustrating the writing over the centuries, from ancient times to the present day. - Pastor Roman Chalupka zaprasza na wykład i prezentację/wystawę różnych materiałów ilustrujących piśmiennictwo na przestrzeni wieków, od czasów starożytnych po współczesność.

Duration:00:14:55

SBS News in Polish, 11 September 2022 - Wiadomości - SBS News 11 września 2022

9/11/2022
The latest news from Australia and the world, by SBS Polish program. - Wiadomości z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:12:54

The situation in Ukraine - summary 11 September 2022 - Sytuacja w Ukrainie - podsumowanie 11 września 2022

9/11/2022
Current reports and information on the situation in Ukraine by SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji radia SBS.

Duration:00:01:30

Week in Poland - Tydzień w Polsce

9/11/2022
Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Duration:00:05:22

SBS Flash News in Polish, 10 September 2022 - Wiadomości - SBS News Flash 10 września 2022

9/10/2022
Summary the most important news from Australia and the world by the SBS Polish. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:08:09

SBS News in Polish, 9 September 2022 - Wiadomości - SBS News, 9 września 2022

9/9/2022
The latest news from Australia and the world, by SBS Polish program. - Wiadomości z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Duration:00:11:27

The situation in Ukraine - summary 7 September 2022 - Sytuacja w Ukrainie - podsumowanie 9 września 2022

9/9/2022
Current reports and information on the situation in Ukraine by SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji radia SBS.

Duration:00:01:59

Dariusz Popiela presents "Edge of light” - Dariusz Popiela zaprasza na film „Ukos światła”

9/5/2022
Dariusz Popiela, olympian, mountain kayaker, author of the project 'People, not numbers' talks about the film 'Edge of Light'. - Dariusz Popiela, olimpijczyk, kajakarz górski, autor projektu 'Ludzie, nie liczby' zaprasza na spotkanie i pokaz filmu 'Ukos światła'.

Duration:00:12:55

Father of the Year 2022 - Ojciec Roku 2022

9/4/2022
Andrzej Grad was awarded the title of Father of the Year 2022 by the Eastern Districts Polish Association in Melbourne. - Andrzej Grad został nagrodzony tytułem Ojca Roku 2022, przyznawanym przez Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne.

Duration:00:06:38

Time to save ODRA - Czas na ODROdzenie...

9/4/2022
Domnik Dobrowolski, ecologist, initiator of many ecological campaigns in Poland, talks about the action 'ODROdzenie', which aims to restore life in the Odra River. - Domnik Dobrowolski, ekolog, inicjator wielu akcji ekologicznych w Polsce opowiada o akcji 'ODROdzenie', która ma na celu przywrócić życie rzece Odrze.

Duration:00:11:16