Location:

Bosnia and Herzegovina

Description:

Radio Konjic je bosanska lokalna javna radio stanica koja emituje program iz Konjica, Bosna i Hercegovina. Pokrenula ga je 4. aprila 1992. godine Radio-televizija d.o.o. Konjic.

Twitter:

@radiokonjic

Language:

Bosnian

Contact:

+38736727230